Dil Atölyesi

İkinci bir dilin işlevselliği

Yabancı dil öğrenimi açısından, okul öncesi çağdaki çocuklar en iyi öğrenci grubunu oluşturmaktadır. Her bir dili ayrı bir iletişim aracı olarak algılayan okul öncesi çağdaki çocuklar, muhtelif sayıda dili eş zamanlı öğrenebilir ve bunu yaparken de her hangi olumsuz bir etki yaşamaz. Ayrıca, okul öncesi dönemde yabancı dil öğrenimi yapan çocuğun öğrenim tekniklerinin de gelişmesi nedeniyle, bu grupta ki çocuklar diğer alanlarda ki algı ve başarı seviyesini de daha üst seviyelere taşıyabilmektedir.

Konuşturan bir İngilizce eğitimini hedefleyen TAD Preschool, İngilizce Atölyesine çok önem vermektedir. Bu atölyelerde öğrencilerimize gramer gibi İngilizcenin yapısal özelliklerini öğretme veya ezberletme değil, öğrencilerin aktif ve akıcı bir şekilde İngilizceyi iletişim dili olarak kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Yabancı dil öğreniminde en iyi öğrenci grubunu oluşturan 2-6 yaş arası öğrencilerimizin yaşlarıyla doğru orantılı olan dil becerilerini geliştirebilmek için Avrupa Ortak Dil Kriterleri (Common European Framework of Reference) uyarınca gerekli eğitimi sunan TAD Preschool, öğrencilerinin İngilizceyi öğrenmediği, aksine yaşadığı ve edindiği bir ortamı sunmaktadır. Akademisyen ve uzman Öğretmen Eğitmenleri (Teacher Trainer) liderliğinde hazırlanan İngilizce programımız, öğrencilerin yaşlarını, fiziksel, duygusal ve sosyal becerilerini esas alarak yaratıcı, eğlenceli ve dili kullandırmaya yönelik metot ve materyaller kullanan İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmenler tarafından uygulanır. 21. Yüzyıl Dil Öğretim prensipleri gereği TAD Preschool İngilizce Atölyelerinde, Öğretmen Konuşma Süresi minimuma indirilirken, Öğrenci Konuşma Süresi maksimuma çıkarılır. Eğer öğrenci yabancı dili sınıfta kullanmayacaksa ve akıcı bir şekilde konuşamayacaksa, o zaman öğretmeye çalışarak vaktimizi boşa harcıyoruz.

Öğrenci yabancı dili sınıfta kullanmayacaksa ve akıcı bir şekilde konuşmayacaksa, öğretmeye çalışarak vaktimizi boşa harcıyoruz demektir.

Neden çift öğretmen önermiyoruz?

Her geçen gün artan rekabet ortamında, reklam amaçlı kullanılabilecek yeni İngilizce Öğretim metotları üretilmekte ve farklılık oluşturmak için tanıtılmaktadır. Bu kapsamda, pek çok okul öncesi eğitim kurumu sınıflarda birisi anadili diğeri ise İngilizce kullanan iki öğretmenli sistemi benimsemeye başlamıştır. Anadilin iletişim dili olarak kullanıldığı ortamlarda yabancı dilin konuşmaya yönelik geliştirilmesinin mümkün olmayacağına inanan TAD Preschool eğitim sistemi, İngilizce öğretiminde anadilin kullanılmasına karşıdır. Bir öğretmenin yönergeyi İngilizce ve diğer öğretmenin de aynı yönergeyi Türkçe verdiği eğitim ortamlarında öğrenci daima kendisine daha kolay gelen yönergeyi bekleyecek ve ona odaklanacaktır. Gerek ev ortamında ve gerekse dışardaki ortamlarda sürekli anadile maruz kalan bir öğrenci kaçınılmaz bir şekilde anadildeki yönergeyi bekleyecek ve ona odaklanacaktır. Kelime düzeyinde İngilizce öğrenimine ve özellikle de anlamaya yönelik bu sistemler öğrencilerin yabancı dili kullanmasını sınırlayacak ve iletişim dili olarak konuşmasını engelleyecektir.

Çift öğretmen sistemi, anadil ve yabancı dilin öğretmenler tarafından eş zamanlı kullanımına dayandığı için, kökeni Roma İmparatorluğuna uzanan ve özellikle 19. Yüzyılda eğitim öğretim sistemlerine dâhil edilen Grammar Translation Method’un bir türevini teşkil etmektedir. İlk olarak, Latin ve Yunanca gibi klasik dillerde üretilmiş olan edebi metinlerin okunup anlanması amacıyla kullanıldığı için bu yönteme Klasik Yöntemde denir. Dilin yapısal özelliklerini anlamaya yönelik bu yöntem, konuşma gibi temel ve hayati bir beceriyi geliştiremediği için zamanla yetersiz bulunmuş ve yerine konuşturmayı da hedefleyen alternatif yöntemler geliştirilmiştir (Harmer, 2007, 67-68). Bu yöntemde kontrol her zaman öğretmende olup, öğretmenlerin sürekli bir şekilde bilgi vermesi, anlatması, örneklendirmesi, anadile tercüme etmesi ve dolayısıyla da sürekli konuşması gerekir. Öğretmenin konuştuğu her an ise öğrencinin bundan mahrum bırakılması anlamına gelir.

Bu düşünceden hareketle, yapılan hemen her uluslararası çalışmada yabancı dil öğreniminde anadil kullanımı ve tercümenin yabancı dil öğrenimini sekteye uğrattığı düşüncesiyle TAD Preschool, anadil ve İngilizcenin eş zamanlı kullanıldığı iki öğretmenli eğitim modelini önermemekte ve kendi bünyesinde uygulamamaktadır.